Sayfa Gösterimi : 1263

Özet Yazım Kuralları

Anasayfa \ Özet Yazım Kuralları

11
Nis.

ÖZET YAZIM KURALLARI

Özetler “ Microsoft Word ” Dosya (*.doc) sürümünde Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
Not: Özetini kayıt esnasında göndermeyenler lalegencoglu@gmail.com adresine gönderebilirler. 
 
 
SÖZLÜ SUNUM KURALLARI:
 • Sunumlar özette belirtilen sorumlu yazar tarafından yapılacaktır.
 • Sunumu yapılmayan çalışmalar elektronik kongre kitapçığında yer almayacaktır.
 • Araştırmacılara 12 dakika sunum ve 5 dakika tartışma süresi verilecektir.
 • Yabancı katlımcılar hâriç sunumlar Türkçe yapılacak fakat yansılar İngilizce hazırlanacaktır. 
 • Sunumlarda kısaca amaç ve yöntemden söz edildikten sonra, bulgular ve tartışma kısımlarına ağırlık verilmelidir.
 • Sunumlar kongre programına uygun olarak yapılacak ve değişikliğe gidilmeyecektir.
 • Salonlarda projeksiyon makinesi, bilgisayar vb. araç ve gereçler kullanıma hazır bulunacaktır.
 • Sunum dosyalarının dijital kopyası oturum başlangıç saatinden en az 15 dakika önce salonlarda görevli ilgili kişilere teslim edilmeli ve kontrol edilmelidir.

 

 

POSTER SUNUM KURALLARI

 • Posterler 70 cm x 100 cm boyutundan büyük olmamalıdır.
 • Yazı boyutu 1 m uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır. 
 • BAŞLIK metin yüksekliği 100 punto (3 cm) ve METİN GÖVDE yüksekliği 30 punto (0,8cm) olmalıdır. Şekil etiketleri en az 24 punto (8mm) olmalıdır.
 • Katılımcı / Katılımcıların adı, soyadı ve adresi / adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının altı çizilmelidir.
 
 
 
 

×