Sayfa Gösterimi : 785

Haber

Anasayfa \ Haber

02
May.

Üniversitemiz Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ESENIAS ve SUEKOS işbirliğiyle düzenlenen “Sucul Türlerde Risk Belirleme Araçları Çalıştayı" Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen çalıştaya; alanında uzman yerli ve yabancı birçok akademisyen ve bilim adamı, konuya ilgi duyan araştırmacı ile öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

Üniversitemiz Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uludağ bir konuşma gerçekleştirdi. Biyolojik çeşitliliğe en büyük tehdidin istilacı ve yabancı türler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uludağ, biyolojik çeşitliliğin korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Sonrasında çalıştayın oturumlar bölümüne geçildi.  İlk oturumda Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. F. Güler Ekmekçi, “Türkiye Tatlısu Balıkları Biyoçeşitliliğinin İstilacı Türler Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Bölgemizde en çok balık çeşitliliğinin ve özellikle de endemik canlıların tehdit altında olduğunu ifade eden Ekmekçi; insanların sebep olduğu tehditler, kirlilik, iklim değişikliği ve istilacı türlerin tatlısu balıkları için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Üniversitemiz Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmi Aksoy konuşmasında, Anadolu’yu dünya florasının en zengin bölgelerinden biri olarak nitelendirdi. Su bitkileri ve istilacı bitkiler hakkında yeterince çalışma yapılmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Aksoy, yaptıkları çalışma ile yaklaşık 400 yabancı tür tespit ettiklerini ve bu bitkilerin Güney Asya, Avustralya ve Amerika kökenli bitkiler olduğunu söyleyerek doğaya verilen zararı önlemek için eğitim çalışmaları düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sucul Türlerde Risk Belirleme Araçları Çalıştayı’nın ikinci günü, gerçekleştirilen oturumlarla devam etti. Alanında uzman akademisyenler ve araştırmacılar, risk belirleme araçlarıyla ilgili yaptıkları çalışmaları ve deneyimleri katılımcılarla paylaştı. Çalıştayda davetli konuşmacılar tarafından bilimsel tartışmalar gerçekleştirildi.

Yeni bir ortama aşılanan yabancı bir türün potansiyel istilacılığını tahmin etmek için kullanılan risk tarama uygulamalarının da tartışıldığı çalıştayla, geliştirilen AS-ISK (Aquatic Species Invasiveness Scoring Kit) programının tanıtımının yapılması ve kullanıcıların karşılaştıkları sorunların çözümlenmesi hedeflendi.

İki gün süresince devam eden Sucul Türlerde Risk Belirleme Araçları Çalıştayı, sonuç bildirgesinin okunmasının ardından sona erdi.

 

×